עכשיו ש', 23 יוני 2018, 16:48 חיפוש מתקדם

iAndroid - פורום אנדרואיד הגדול בישראל - הרשמה

בעת הגישה אל “iAndroid - פורום אנדרואיד הגדול בישראל” (להלן “אנחנו”, “אותנו”, “שלנו”, “iAndroid - פורום אנדרואיד הגדול בישראל”, “http://forum.iandroid.co.il”), אתה מסכים לציית לתנאים הבאים. אם אינך מסכים לציית לכל התנאים הבאים, אנא אל תיגש ו/או תשתמש ב־“iAndroid - פורום אנדרואיד הגדול בישראל”. אנו יכולים לשנות תנאים אלו בכל זמן נתון ונשקיע את מירב מאמצינו כדי לידע אותך, אך יהיה זה נבון מצידך לסקור תנאים אלו בקביעות כחלק מהשימוש המתמשך ב־“iAndroid - פורום אנדרואיד הגדול בישראל”. לאחר שינויים אתה מסכים לציית לתנאים אלו כאשר הם מעודכנים ו/או מתוקנים.

הפורומים שלנו מבוססים על phpBB (להלן “הם”, “אותם”, “שלהם”, “מערכת phpBB”, “www.phpbb.co.il”, “קבוצת phpBB”, “צוות phpBB הישראלי”) אשר הינה מערכת בולטיין המשוחררת תחת הסכם “רישיון ציבורי כללי” (להלן “GPL”) וניתנת להורדה דרך אתר www.phpbb.co.il. מערכת phpBB מקלה על האינטרנט המבוסס דיונים בלבד, קבוצת phpBB אינה אחראית לכל מה שאנו מאפשרים ו/או לא מאפשרים בתור תוכן מורשה ו/או מנוהל. למידע נוסף לגבי phpBB, ראה: http://www.phpbb.co.il/.

אתה מסכים לא לשלוח דברים גסים, גזעניים, אלימים, פוגעים, בלתי חוקיים או כל חומר אחר אשר שנוי במחלוקת במדינה שלך, במדינה בה “iAndroid - פורום אנדרואיד הגדול בישראל” מאוחסנת או בחוק הבינלאומי. אם תעשה זאת תוביל את עצמך לחסימה מיידית ולצמיתות, עם הודעה לספק שירות האינטרנט אם זה יראה לנו דרוש. כתובות ה־IP של כל ההודעות נשמרות כדי לעזור בכפיית תנאים אלו. אתה מסכים של “iAndroid - פורום אנדרואיד הגדול בישראל” יש את הזכות להסיר, לערוך, להעביר או לסגור כל נושא בכל זמן נתון הנראה לנו מתאים. בתור משתמש אתה מסכים שכל המידע אשר אתה מזין יאוחסן בבסיס הנתונים. בעוד שמידע זה לא ייחשף לשום צד שלישי ללא הסכמתך, לא “iAndroid - פורום אנדרואיד הגדול בישראל” ולא phpBB ישאו באחריות לכל ניסיון פריצה אשר יכול להוסיף לחשיפת המידע.

נבקש להסב את תשומת לבך לכך שהאתר עושה שימוש ב-"עוגיות/קוקיס" (Cookies). הקוקיס, Cookies ש טקסט, קבצי הן, לאתר כניסתך בעת יוצר שלךהדפדפן שהגדרות בהנחה, הדפדפן שלך מאפשרות זאת. ה-באמצעותCookies מידענאסף אנונימי ה לצורך לנו הדרוש התקין השוטףתפעול והמיטבי של האתר, לאבטחת מידע ושמירת פרטים (להלן: "המידע"). באתר, ששהית הזמן משך באתר, ביקרת שבהם הדפים כדוגמת מגוון מידע מכילותהקוקיס מהיכן הגעת אל האתר, ומדורים ומידע שהשתמשת בהם במסגרת גלישתך באתר. באמצעות המידע ניתן להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך באתר. במידע שימוש שנעשהייתכן של שונים ולשירותים למוצרים והצעות מודעות הצגתלצורך החברה בעת ביקורך באתר ו/או בעת גלישתך באתרים אחרים. אם מחדש, האישיים פרטייך בהזנת הצורך את לייתר כדי גם משמשות הקוקיס לעיתים כן,כמו והזנת רישום שמחייבים באתר הרלבנטיים במדורים חוזר ביקור בכל לכך, שתתבקשוהיכן פרטים. מוצפן. הקוקיס שבקבציהמידע נוקטיםאנו החברה מחשבי שרק להבטיח כדי זהירותצעדי יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח. לחסום תוכל קוקיס, לקבל רוצה אינךאם למחוקו/או האפשרותאת באמצעות ההגדרותשינוי ליהנות תוכל שלא לכך לגרום עשויה זו אפשרות חסימת כי לדעת עלייך זאת, עם שלך.בדפדפן מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן.

 

חזרה למעלה